លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​កាបូប និង​សម្ភារៈ​ទីផ្សារ

លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​កាបូប និង​សម្ភារៈ​ទីផ្សារ

ទីផ្សារកាបូប និងវ៉ាលី Yiwu គឺជាទីផ្សារលក់ដុំដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ yiwu ដែលផ្តល់ជូននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងកាបូបរបស់ Lady កាបូបសម្រាប់ក្មេងទាញសាលា កាបូបបុរស កាបូបដាក់គ្រឿងសំអាង កាបូបអំណោយ កាបូបផ្ញើសារ កាបូបដើរទិញឥវ៉ាន់ជាដើម។